Thuốc Acyclovir Stada

Số đăng ký: VN-14811-12

Dạng bào chế: Kem

Đói gói: Hộp 1 tuýp 2g, 5g

Nhà sản xuất: Stadapharm GmbH - ĐỨC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Stadapharm GmbH - ĐỨC