Thuốc Adiovir

Số đăng ký: VN-8537-09

Dạng bào chế: sirô

Đói gói: Hộp 1 lọ 100ml

Nhà sản xuất: Navana Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM