Thuốc Alenta 70mg

Số đăng ký:

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói:

Nhà sản xuất: Getz Pharma Pakistan (Pvt) Ltd.

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: