Thuốc Allor syrup

Số đăng ký: VN-10633-10

Dạng bào chế: Sirô

Đói gói: Hộp 1 chai 60ml

Nhà sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ