Thuốc Amion

Số đăng ký: VN-8419-09

Dạng bào chế: Viên nang

Đói gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Altomega Drugs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Amtec Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ