Thuốc Amiphargen

Số đăng ký: VN-6322-08

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Đói gói: Hộp 5 ống x 20ml

Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN

Nhà phân phối: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Âu Việt - VIỆT NAM

Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN