Thuốc Amtopid - 20

Số đăng ký: VN-8059-09

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: AMN Life Science Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tường Nghi - VIỆT NAM