Thuốc Atelin 500

Số đăng ký: VD-5230-08

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Đói gói: Hộp 5 ống x 2ml

Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: