Thuốc Azaretin - H Cream

Số đăng ký: VN-9585-10

Dạng bào chế: Kem dùng ngoài

Đói gói: Tuýp 20g

Nhà sản xuất: U Square Lifescience Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nhân Vy Cường - VIỆT NAM