Thuốc Bacqure

Số đăng ký: VN-14342-11

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

Đói gói: Lọ 30ml, chai 100ml

Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ