Thuốc Bé ho Mekophar

Số đăng ký: VD-10620-10

Dạng bào chế:

Đói gói: hộp 24 gói 3g thuốc bột uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: