Thuốc Bé ho MekopharSố đăng ký: VD-10620-10

Dạng bào chế:

Đói gói: hộp 24 gói 3g thuốc bột uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký:

Bé ho Mekophar

Thành phần: Dextromethorphan HBr 5 mg, Chlorpheniramin maleate 1g, Guaifenesin 50mg

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Tin y dược