Thuốc Becofort

Số đăng ký: VN-6449-08

Dạng bào chế: Hộp 6 vỉ x 15 viên nang mềm

Đói gói: Hộp 6 vỉ x 15 viên nang mềm

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: