Thuốc Bedexlor tablet

Số đăng ký: VN-9812-05

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói: Viên nén

Nhà sản xuất: Chung Gei Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bích Châu - VIỆT NAM