Thuốc Beejuvit

Số đăng ký: VN-4282-07

Dạng bào chế: Siro

Đói gói: Hộp 1 lọ 15ml

Nhà sản xuất: M/S Asence Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh - VIỆT NAM