Thuốc Calci gluconat 10%

Số đăng ký: VN-5803-01

Dạng bào chế: Dung dịch uống

Đói gói: Hộp 5 vỉ x 10 ống 5ml dung dịch uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: