Thuốc Camoxxy

Số đăng ký: VN-12801-11

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống

Đói gói: Hộp 10 gói

Nhà sản xuất: Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ