Thuốc Chlorocina H

Số đăng ký: VNA-4550-01

Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt

Đói gói: Hộp 1 tuýp 4g thuốc mỡ tra mắt

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: