Thuốc Citakey Tablets 50mg

Số đăng ký: VN-10575-10

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN