Thuốc Cốm Trimazon 240

Số đăng ký: VNA-4604-01

Dạng bào chế: Thuốc cốm

Đói gói: Hộp 30 gói x 3g thuốc cốm

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1 - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: