Thuốc Cotixil 20mg

Số đăng ký: VNB-3851-05

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: