Thuốc Dầu gió Kim Chuông

Số đăng ký: VND-0637-02

Dạng bào chế: Dầu xoa

Đói gói: Hộp 1chai 3 ml; 6 ml; 7 ml; 10 ml; 18 ml dầu xoa

Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX & TM Kim Chuông - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: