Thuốc Deplatt

Số đăng ký: VN-8942-09

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 3vỉ x 10viên

Nhà sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ