Thuốc Eubemol C

Số đăng ký: VN-5471-08

Dạng bào chế:

Đói gói: hộp 20 gói x 1,5 gam cốm sủi bọt

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: