Thuốc Furosol

Số đăng ký: VD-10925-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 10 ống x 2 ml thuốc tiêm

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: