Thuốc GastrodicSố đăng ký: VNB-2521-04

Dạng bào chế: Bột uống

Đói gói: Hộp 30 gói x 2, 5g bột uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký:

Gastrodic

Thành phần: magnesium trisilicate, Aluminum hydroxide, Glucose, Menthol
Hàm lượng: 2,5g

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Tin y dược