Thuốc Gastrodic

Số đăng ký: VD-11045-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 30 gói x 2,5g thuốc bột uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: