Thuốc Khu phong cốt Thống TinhSố đăng ký: VND-3693-05

Dạng bào chế: Si rô

Đói gói: Hộp 1chai 100ml, hộp 1chai 250ml siro

Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Dược Thái Sơn - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký:

Khu phong cốt Thống Tinh

Thành phần: Ðương quy, Xuyên khung, Ðộc hoạt, Phòng phong, Ngưu tất, Thục địa, tần giao, Tục đoạn
Hàm lượng: 100ml, 250ml

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Tin y dược