Thuốc Khu phong cốt Thống Tinh

Số đăng ký: VND-3693-05

Dạng bào chế: Si rô

Đói gói: Hộp 1chai 100ml, hộp 1chai 250ml siro

Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất Ðông Dược Thái Sơn - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: