Thuốc Klamentin 625mg

Số đăng ký:

Dạng bào chế: Viên nén

Đói gói:

Nhà sản xuất: Hậu giang

Nhà phân phối: Hậu giang

Nhà đăng ký: