Thuốc Lifcin-500

Số đăng ký: VN-10022-10

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên

Nhà sản xuất: Biopharma Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Quốc tế Ấn Việt - VIỆT NAM