Thuốc Limper 2

Số đăng ký: VN-9598-10

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Quốc tế Ấn Việt - VIỆT NAM