Thuốc Lyrica-75mg

Số đăng ký:

Dạng bào chế: Viên nang

Đói gói:

Nhà sản xuất: Pfzer

Nhà phân phối: Zullig

Nhà đăng ký: