Thuốc Maica

Số đăng ký: VNB-0522-00

Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài

Đói gói: Hộp 1 lọ 8ml dung dịch dùng ngoài

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: