Thuốc Marin Plus Granule

Số đăng ký: VN-13336-11

Dạng bào chế: Cốm

Đói gói: Hộp 10 gói x 1g

Nhà sản xuất: Samchundang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC