Thuốc Minh mạng Thang

Số đăng ký: VNB-3194-05

Dạng bào chế: Thuốc thang

Đói gói: hộp 607gam thuốc thang

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: