Thuốc Minh mạng ThangSố đăng ký: VNB-3194-05

Dạng bào chế: Thuốc thang

Đói gói: hộp 607gam thuốc thang

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký:

Minh mạng Thang

Thành phần: Ba kích, nhục dung, Đương quy, Ngưu tất, Hoàng kỳ, sâm cát lân, Tục đoạn, liên nhục, phong sâm, đan sâm
Hàm lượng: 607g

Tra cứu thành phần: