Thuốc Minoxidil 2% Bailleul

Số đăng ký: VN-1530-06

Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài-2%

Đói gói: Hộp đựng 3 hộp nhỏ x 1 chai 60ml

Nhà sản xuất: Laboratories Opodex Industrie - PHÁP

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP