Thuốc Mopagen soft cap



Số đăng ký: VN-6769-08

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Đói gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Alpha Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC

Mopagen soft cap

Thành phần: Hỗn hợp các Vitamin
Hàm lượng: .

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Tin y dược