Thuốc Muslton

Số đăng ký: VN-11098-10

Dạng bào chế: Viênnén bao phim

Đói gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC