Thuốc Mycocid

Số đăng ký: VNB-2115-04

Dạng bào chế: Thuốc mỡ

Đói gói: Hộp 1 tuýp x 10gam thuốc mỡ

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: