Thuốc Obimin Plus

Số đăng ký: VN-8321-09

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Đói gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ x 5 viên

Nhà sản xuất: Darya-Varia Laboratoria - IN ĐÔ NÊ XI A

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: United Laboratories, Inc. - PHI LÍP PIN