Thuốc Oribier 200mg

Số đăng ký: VD-11672-10

Dạng bào chế:

Đói gói: hộp 12 ống, 24 ống, 36 ống, 48 ống, 100 ống x 8 ml dung dịch uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: