Thuốc Origluta

Số đăng ký: VD-14367-11

Dạng bào chế: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 50 ống, 100 ống x 10 ml dung dịch uống

Đói gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 50 ống, 100 ống x 10 ml dung dịch uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: