Thuốc Ostocan 0,6g

Số đăng ký: V605-H12-05

Dạng bào chế: Thuốc bột

Đói gói: Hộp 30 gói x 1, 75g thuốc bột

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: