Thuốc Philatop

Số đăng ký: V451-H12-05

Dạng bào chế: Thuốc ống uống

Đói gói: Hộp 20 ống 10ml, Hộp 50 ống 5ml thuốc ống uống

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: