Thuốc Phong tê cốt thống thuỷ

Số đăng ký: V1339-H12-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Chai 280ml thuốc nước

Nhà sản xuất: Cơ sở An Tiên - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: