Thuốc Povidine 10%

Số đăng ký: VNB-2045-04

Dạng bào chế: Miếng gạc tẩm 3g dung dịch

Đói gói: Hộp 3 miếng gạc tẩm 3g dung dịch

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: