Thuốc Pred-Forte

Số đăng ký:

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt

Đói gói:

Nhà sản xuất: Allergan

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Huỳnh Lê

Nhà đăng ký: