Thuốc Rectiofar

Số đăng ký: VD-4311-07

Dạng bào chế: Dung dịch thụt hậu môn

Đói gói: Hộp 10 ống, 60 ống x 3ml. Hộp 10 ống, 40 ống x 5ml. Hộp 10 ống x 6ml

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: