Thuốc Saferon syrup

Số đăng ký: VN-7691-09

Dạng bào chế: Siro

Đói gói: Hộp 1 chai 100ml; Hộp 1 chai 150ml

Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ