Thuốc SanbelevocinSố đăng ký: VN-13529-11

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền

Đói gói: Túi 100ml

Nhà sản xuất: PT Sanbe Farma - IN ĐÔ NÊ XI A

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM

Sanbelevocin

Thành phần: Levofloxacin hemihydrat
Hàm lượng: 500mg/100ml Levoflox

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Tin y dược