Thuốc Sunfarin

Số đăng ký: VNA-0395-02

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi

Đói gói: Hộp 50 lọ 8ml dung dịch nhỏ mũi

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: